GDPR

 1. Naziv zbirke osebnih podatkov: evidenca kupcev Ridendo d.o.o., Železniška cesta 17 B, 6280 Ankaran
 2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov: Ridendo d.o.o., Železniška cesta 17 B, 6280 Ankaran
 3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: pogodbeno razmerje in osebna privolitev posameznika
 4. Katergorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki: kupci in prejemniki katalogov, sms sporočil, e-mailov podjetja Ridendo d.o.o., Železniška cesta 17 B, 6280 Ankaran
 5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: ime in priimek, leto rojstva, telefonska številka, elektronski naslov, …
 6. Namen obdelave: segmentacija kupcev, obdelava preteklega nakupnega obnašanja, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke, za telefonsko, elektronsko in pisno anketiranje, za obveščanje o novostih, akcijah, posebnih ponudbah.
 7. Rok hrambe podatkov: 10 let oziroma do izpolnitve pogodbenih obveznosti ali do preklica osebne privolitve posameznika.
 8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna podlaga omejitev: ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZOVP-1).
 9. Uporabnik osebnih podatkov je Ridendo d.o.o., Železniška cesta 17 B, 6280 Ankaran
 10. Osebni podatki se ne iznašajo v tujino ali posredujejo tretji osebi.
 11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov: nosilci osebnih podatkov se hranijo v elektronski obliki in v posebej za to namenjenem fasciklu.
 12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig: osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 14. Odjava iz evidence kupcev je možna na elektronski naslov info@expresshop.si ali trenutne telefonske številke, ki je objavljena na spletni strani podjetja Ridendo d.o.o., Železniška cesta 17 B, 6280 Ankaran